My work arises from impressions. By observing and parse life and the world  you see, new works arise. 1 Word, 1 sentence, 1 look, 1 feeling and 100 new thoughts arise to creatively express themselves.

 

Mijn werken ontstaan altijd vanuit momentopnames.Door het leven en de wereld  te observeren en te ontleden zie je nieuwe werken ontstaan.1 woord,1 zin,1 blik,1 gevoel en er ontstaan 100 nieuwe gedachten om creatief te uiten.